Zanim Jan Henryk XV von Hochberg, baron na Książu i Książę Pszczyński pojął 8 grudnia 1891 za żonę angielską piękność Daisy Cornwallis-West, dokładnie „prześwietlono” jej drzewo genealogiczne. Przywiązani do tytułów i form Hochbergowie musieli sprawdzić jak głęboko sięgają tradycje heraldyczne zubożałych Westów. Kolegium Heraldyczne przysłało potrzebne dokumenty, w której udowodniono pochodzenie narzeczonej m.in. od króla Anglii Henryka III z średniowiecznej dynastii Plantagenetów, a także króla Francji Filipa III z dynastii Kapetyngów. W willi przy Moniuszki 43 w Wałbrzychu zmarła więc w 1943 roku potomkini królów, której korzenie giną dziś w mrokach historii. Pokusiłem się o przetłumaczenie wywodu przodków Daisy przygotowanego przez Edwina Archdale Whitby w 1891 roku.

Henryk III, urodzony 10 października 1206 roku, zmarł 16 listopada 1272 roku, poślubił 14 stycznia 1236 roku Eleonorę, drugą córkę Raymonda Berengera, hrabiego Prowansji.

Ich czwarty syn Edmund, ustanowiony Earlem Lancaster, urodził się w 1245 roku, pojął za swoją drugą żonę Blanche, królową -matkę Nawarry, córkę hrabiego d’Artois.

Ich drugi syn Henryk (który zmarł w 1345 roku), poślubił Maud, córkę Sir Roberta Chaworth, rycerza; ich piąta córka Joanna wyszła za mąż za Johna, Lorda Mowbray z Axholme.

Ich syn i dziedzic, John, II Lord Mowbray został ścięty podczas swojej drogi do Ziemi Świętej w 1368, poślubił Elżbietę, córkę Lorda Johna Seagrave z jego małżeństwa z Małgorzatą, córką Thomasa de Brotherton, Earla Norfolk, syna Edwarda I, króla Anglii z jego drugiego małżeństwa z Małgorzatą, córka Filipa III, króla Francji.

Ich córka Eleonora, poślubiła Rogera De La Warr, który odziedziczył sukcesję po swoim dziadku sir Johnie De la Warr i stał się baronem De la Warr, który był w prostej linii potomkiem Jordana De la Warr z Warre Wike w Hrabstwie Gloucester (współczesnego królowi Henrykowi II).

Ich jedyna córka Joanna wyszła za mąż za sir Thomasa Westa (potomka sir Thomasa de West, współczesnego Edwardowi II), ich drugi syn sir Reginald West, odziedziczył tytuł barona De la Warr w 1427 roku i zmarł w 1450 roku, poślubił Eleonorę, córkę Henry’ego Percy, Earla Northumberland, pozostawił jednego syna.

Sir Richard West, II baron De la Warr, zmarł w 1476 roku, poślubił Katarzynę, córkę Roberta, Lorda Hungeford, z która miał pięciu synów i dwie córki.

Jego najstarszy syn, sir Thomas West rycerz Orderu Podwiązki, III baron De la Warr, za swoją pierwszą żonę pojął Elżbietę, córka sir Hugha Mortimera z Mortimer Hall w Hrabstwie Worcester. Z tego małżeństwa pochodził syn, sir Thomas West oraz trzy córki. Drugie małżeństwo zawarł z Eleonorą, córką sir Rogera Copley i z nią miał trzech synów oraz jedną córkę, zmarł w 1526 roku.

Jego sukcesorem był pierwszy syn, sir Thomas, który zmarł jednak w 1554.

Jego drugi syn z drugiego małżeństwa (z Eleonorą Copley), sir George West, poślubił Elżbietę, córkę sir Thomasa Mortona z Letchelade, z którą miał dwóch synów i jedną córkę.

Jego najstarszy syn, sir William West, został wydziedziczony Aktem Parlamentu za panowania Edwarda VI, ale potem przywróconym do dziedziczenia (również Aktem Parlamentu) z panowania Elżbiety i otrzymał potwierdzony patentem (z 5 lutego 1570) tytuł Barona De la Warr. Poślubił  Elżbietę, córkę sir Anthony’ego Strange z Chesterton w Hrabstwie Gloucester z którą miał jednego syna i trzy córki. Zmarł w 1595 roku, a sukcesje objął jego syn.

Sir Thomas West, baron De la Warr, któremu przywrócono tytuł i ziemie jego przodków w 1597 roku, zmarł w 1602 roku. Poślubił Annę, córkę sir Francisa Knowles, rycerza Orderu Podwiązki, z którą miał czterech synów i siedem córek.

Jego  najstarszy syn, sir Thomas West, baron De la Warr, był kapitanem-gubernatorem wszystkich zamorskich kolonii w Virginii, zmarł w 1628 roku. Poślubił Cecylię, córkę sir Thomasa Shirley’a z Wiston w Hrabstwie Sussex.

Jego pierwszy syn Henry, baron De la Warr, poślubił Isabellę, córkę sir Thomasa Edmundsa i mieli tylko jednego syna Charlesa.

Charles, baron De la Warr, zmarł w 1688 roku, poślubił Annę, córkę sir Johna Wylde, Wielmożnego Pana na Droitwich, z którą miał trzech synów i trzy córki.

Jego trzeci syn John odziedziczył tytuł barona De la Warr, zmarł w 1723 roku.  Poślubił Margaret, córkę Wielmożnego Johna Freemana, z która miał tylko jednego syna Johna.

John otrzymał 18 marca 1768 roku tytuł Earla De la Warr i wicehrabiego Cantalupe. Z pierwszego małżeństwa z Charlottą, córką Donagha Macarty, Earla Clancarty w Irlandii, miał dwóch synów i dwie córki.

Jego najstarszy syn, John, II Earl De la Warr, urodził się w 1729 roku i zmarł 22 listopada 1777 roku. Poślubił 8 sierpnia 1756 toku, Mary córkę generała Winyarda, z którą miał trzech synów i dwie córki.

Jego trzeci syn Frederick West, urodził się w 1767 roku, zmarł 22 marca 1852 roku. Poślubił (jako swoją drugą żonę) 31 maja 1798 roku Mary, córkę sir Richarda Myddletona, Wielmożnego Pana na Zamku Chirk, w Hrabstwie Denbigh, z nią miał tylko jednego syna.

Frederick Richard West, Pan na zamku Ruthin w Hrabstwie Denbigh, urodził się w 1799 roku, zmarł 1 maja 1862 roku. Poślubił 11 września 1827 roku (jako swoją drugą żonę) Theresę, jedyne dziecko Wielmożnego Johna Whitby, kapitana Royal Navy z którą miał dwóch synów.

Ich drugi syn, sir William Cornwallis-West, Pan na Zamku Ruthin w Hrabstwie Denbigh i posiadłości Newlands w Hrabstwie Hants, przyjął dodatkowe nazwisko Cornwallis przed nazwiskiem West. Urodził się 20 marca 1835 roku. Poślubił 3 października 1872 roku Mary, córkę pastora Fredericka FitzPatricka z Cloone w Hrabstwie Leitrim z jego małżeństwa z Lady Olivią, córką sir Thomasa, II markiza Headford i posiada oprócz pozostałego potomstwa córkę Mary Theresę Olivię, która 8 grudnia 1891 roku poślubiła księcia Hansa Heinricha von Pless.

Reklamy