Urodził się 02. 02. 1900 w Berlinie. Przez przyjaciół i rodzinę nazywany Hanselem. Jego wychowanie zostało starannie zaplanowane przez ojca. Z matką – księżną Daisy, Hansel komunikował się w języku angielskim, z ojcem rozmawiał po niemiecku i po polsku, a ze swoim nauczycielem porozumiewał się po niemiecku i francusku. Do jego edukacji należało także przygotowywanie się do późniejszego przejęcia obowiązków głowy rodu von Hochberg.

Hansel w wieku 2 lat (źródło: Repr. za: J.Koch Schloss Fürstenstein)

  Hansel z ojcem (źródło: Repr. za: J.Koch Schloss Fürstenstein)

W wieku 16 lat Jan Henryk XVII wstąpił jako ochotnik do regimentu swojego ojca i został potem odznaczony za odwagę na froncie wschodnim Krzyżem Żelaznym I klasy. Po zakończeniu I wojny światowej ukończył studia na uniwersytecie w Berlinie i przejął zarząd nad dobrami ojca na Górnym Śląsku. W roku 1924 ożenił się z Marią Katarzyną hrabianką von Schönborn- Wiesentheid. Małżeństwo to zostało rozwiązane za obopólną zgodą po II wojnie światowej. Już w roku 1932 Jan Henryk XVII na stałe przeniósł się do Anglii, podczas gdy jego żona została w Niemczech. Po wybuchu II wojny światowej Jan Henryk XVII zgłosił się jako ochotnik do Scots Guards. Zamiast zostać przyjętym do wojska Hochberg został internowany na okres 3 lat. Zwolniono go dopiero dzięki interwencji jego wuja, księcia Westminsteru, i premiera Winstona Churchilla. Internowanie zostało uznane za pomyłkę. Jan Henryk XVII po uwolnieniu oddał się jako ochotnik do dyspozycji Armii Brytyjskiej. Podczas bombardowania Londynu książę von Pless stracił cały swój majątek. Potem żył w skromnych warunkach jako Mr. Henry Pless. W roku 1958 poślubił Mary Elisabeth Minchin i choć formalnie małżeństwo to przestało istnieć w roku 1971, Jan Henryk XVII i Mary Minchin pozostali w przyjaznych stosunkach aż do jego śmierci w roku 1984.

Młody Jan Henryk  XVII (źródło: Repr. za: J.Koch Schloss Fürstenstein)

    Jan Henryk XVII – 1979 r.  (źródło: archiwum własne Zamku Książ)

Reklamy