Wszystkie fotografie wykonano 6 czerwca 1936 roku w Pszczynie. Ich autorem jest Czesław Datka, a po raz pierwszy opublikowano je w Ilustrowanym Kurierze Codziennym tuż po wydarzeniu. Prezentowane tutaj kopie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego – audiovis.nac.gov.pl.

Trumna z ciałem księcia w kaplicy zamkowej

Warta honorowa przy katafalku z trumną księcia w kaplicy pszczyńskiego zamku

Fragment konduktu pogrzebowego zmierzającego do grobowca w parku zamkowym

Wyprowadzenie trumny z kaplicy zamkowej. Za trumną na wózku widoczny ojciec zmarłego – książę Jan Henryk XV von Hochberg
Kondukt pogrzebowy

Kondukt pogrzebowy w drodze do gobowca. Widoczni: książę Jan Henryk XV von Hochberg (na wózku), hrabia Aleksander von Hochberg i żona zmarłego – Klotylda von Hochberg

Fragment koduktu pogrzbowego w dodze do grobowca w parku zamkowym. Widoczny m.in.: hrabia Aleksander von Hochberg i żona zmarłego – Klotylda von Hochberg

Książę pszczyński Jan Henryk XV von Hochberg rzuca grudkę ziemi na trumnę podczas pogrzebu swego syna Konrada (Bolka)

Reklamy